Referanser: Østmarka Hverdagsterapi

ØSTMARKA HVERDAGSTERAPI 
– EN SUKSESSHISTORIE

Sven Monstad Johansen og Stine Borgå Johansen i Østmarka Hverdagsterapi ©Ply

Hjelp, hvor begynner vi?

Østmarka Hverdagsterapi (ØHT) er et firma med 2 ansatte som tilbyr samtaleterapi individuelt, til par og familier. Vi startet vår virksomhet i februar 2017 etter 1 års planlegging av etablering eget firma.

ØHT holder til på Oppsal i Oslo. Oslo har mange og ulike private tilbydere innen vårt felt, følgelig er det et stort marked av konkurrerende terapeuter med ulik faglig bakgrunn. Vi hadde begge kun arbeidserfaring fra offentlig sosial- og helseapparat og ingen erfaring med drift av eget firma utover tjenesten vi ønsket tilby, samtaleterapi.

Markedsanalyse, målgrupper og plan for markedsarbeidet

Det eneste vi hadde klart til vårt første møte med Ply Rådgivning i januar 2016 var at vi kunne det terapeutiske, og en registrering av firmaet vårt i Brønnøysund. I møte med Ply ble vi introdusert for områder og begreper langt utenfor vår kompetanse.

Ply Rådgivning ga informasjon og rådgivning vedrørende etablering av firma med alt fra firmanavn, konkretisering av våre tjenester, markedsanalyse med fokus på konkurrerende private og offentlige tilbydere, priser, definering av aktuelle målgrupper og markedsføring: sosiale medier, annonser og annet reklamemateriell.

Stine Borgå Johansen, daglig leder og samtaleterapeut i Østmarka Hverdagsterapi ©Ply

Ply Rådgivning er tett på med faglig funderte råd og veiledning. De har bred kunnskap og kjennskap som blir betryggende når man selv kan mindre enn nødvendig.

Da vårt firmanavn var på plass ble utarbeiding av logo og egen webside neste trinn. Dette ble gjort i tett samarbeid med både Ane og Petter. Begge rådgivende, Ane med ansvar for utarbeidelse logo og websiden, samt foto. Vi i ØHT har jobbet med tekster og innhold, men vi har vært avhengig av å ha faglige innspill på hvordan vårt fag kan treffe de målgruppene vi ønsker nå.

Plys rådgivere har introdusert oss for viktigheten av å gjøre en grundig markedsanalyse med en tilhørende prisstrategi for vårt firma. Det har fortløpende vært fokus på kundeanalyser opp mot lønnsomhet.

Så snart vårt firmanavn var på plass ble utarbeiding av logo og egen webside neste trinn. Dette ble gjort i tett samarbeid med både Ane og Petter. Vi i ØHT har jobbet med tekster og innhold, men vi har vært avhengig av å ha faglige innspill på hvordan vårt fag kan treffe de målgruppene vi ønsker nå.

Lokaler og interiør hører også inn under markedsplanleggingen ©Ply

Vellykket bruk av digital markedsføring

Etter oppstart og aktiv drift har vi hatt fortløpende og jevnlig kontakt med rådgiverne i Ply. Dette for å finne og lande inn det som stemte for oss å markedsføre. Vi fikk veiledning på hvordan markedsføre oss i sosiale medier som Facebook og Instagram. Videre fikk vi mye og avgjørende rådgivning i bruk av Google Ads annonser. Google Ads var for oss både ukjent og vanskelig opererbart da det er langt unna vår kompetanse. Derfor var det ekstremt viktig at Ply innehar kunnskap på dette området og kunne gi veiledende råd.

Det har blitt brukt mye tid til å lande inn det som skal være ”oss” utad i firmaet. Ply har vært med oss hele veien. Vi tenker at vårt uttrykk slik våre målgrupper skal se oss ikke nødvendigvis er noe statisk og det er derfor avgjørende å ha med seg rådgivere som har vært der fra start.

Plys rådgivere kjenner vår prosess og vårt firma like godt som oss selv. Etter et langt samarbeid kjenner de våre preferanser, men tør likevel å utfordre oss på våre refleksjoner, noe som gir bedre resultater.

Ny markedsplan

Etter ett år i drift laget Ply en ny markedsplan for ØHT. Dette ut fra vurdering av det som lå bak oss av erfaringer kombinert med et ønsket mål for virksomheten, for oss i form av antall terapitimer pr mnd. Det som hele tiden har vært betryggende har vært at Ply er proaktive. Ane og Petter avventer ikke at vi tar kontakt for bistand. De har satt seg grundig inn i hva vi driver med, de initierer tiltak innen f.eks tjenester, markeds- og kundeanalyse og merkevarestrategier.

Sven Monstad Johansen, samtaleterapeut i Østmarka Hverdagsterapi ©Ply

Vi overgår målene i markedsplanen

I 2018 lå vi noe under ønsket antall timer pr mnd. Allerede i 2019 var vi oppe i ønsket antall terapi-timer pr mnd. Fra 2018 til 2019 hadde vi en økning i antall timer pr mnd på 62 %.

I 2020 var antall timer høyere enn hovedmålet med en økning på 21 % fra 2019.

Våre rådgivere Ane og Petter i Ply Rådgivning står for en total service på et særs høyt nivå. De er faglig sterke og svært pålitelige. De gir godt orienterte og kvalifiserte råd og har god kjennskap til og kunnskap om nødvendige områder når man skal planlegge, etablere og drifte eget firma/virksomhet. Les mer om markedsrådgiverne her.

De er raske og grundige, sympatiske og lyttende. De er proaktive og samarbeidende.

Vi i ØHT mener at vårt firmas vellykkethet i stor grad kan tilskrives råd, veiledning og samarbeid med Ply Rådgivning. Vi i ØHT anbefaler Ply Rådgivning på det sterkeste!

Stine Borgå Johansen, daglig leder og samtaleterapeut i Østmarka Hverdagsterapi.
https://www.ostmarka-hverdagsterapi.no