Digital markedsføring

Hvordan lykkes med digital markedsføring?

Digital markedsføring handler om valg av riktig digitale kanaler. For å lykkes med digital markedsføring kreves en digital strategi som treffer kundene dine på de rette kontaktpunktene med en kommunikasjon som er både kreativ og engasjerende. Det er verdt å merke seg at Covid-19 har ført til en markant økning i bruk av og kjøp via digitale kanaler i Norge. 

Den digitale markedsføringsstrategien kan ha ulike eller flere mål:

• økt salg eller gjenkjøp
• styrke omdømme eller merkevarekjennskap
• tilgang til nye kundesegmenter
• forsterke kundetilfredsheten
• økte markedsandeler

Ply Rådgivning har lang erfaring med å analysere og utarbeide strategier for valg av kanaler og hvordan du gjennom de valgte kanalene treffer kunder. Gjennom kreativitet og innsikt hjelper vi deg å utforme en digital strategi for både nye og eksisterende kunder.

©Ply Petter Garås

Digital kundereise

Digital markedsføring har fått sin naturlige plass i kundereisen for alle bedrifter. Kontaktpunktanalyse er viktig for å sikre at bedriften har riktig informasjon på rett sted. Dine kontaktpunkter ligger i både eide, betalte eller fortjente digitale og tradisjonelle flater. Alle disse flatene gir mulighet for å tilføre informasjoner til rett tid i kundereisen. 

Ply Rådgivning hjelper deg å identifisere kontaktpunktene og utarbeide en strategi for hvordan du bruker kontaktpunktene til å dra kunder hele veien gjennom kjøpsprosessen.

©Ply Petter Garås

Hvilke kanaler styrker salget?

De ulike kanalene har ulike fordeler i salgsarbeidet:

• Sosiale medier = ambassadører 
• Egen hjemmeside = potensielle kunder
• E-post = umiddelbart salg 
• Søk (SEO/SEM)= nye kunder/markeder

Ply Rådgivning hjelper deg å sørge for at all markedsføring gjennom digitale kanaler er forankret i en strategi som treffer de riktige kontaktpunktene og med en kommunikasjon som er kreativ, forståelig og engasjererende.

De digitale verktøyene

Innen feltet digital markedsføring er det mange ulike verktøy som kan gi økt effekt. Det viktigste verktøyet og det som er dynamoen for all din digital aktivitet er din egen hjemmeside. Den fungerer, utover å være et sted for å informere eller selge, i står grad som landingsider for søk. Det er også det stedet i kundereisen kundene mener det er mest troverdig for en bedrift å snakke om egne produkter og egen merkevare.

SoMe eller sosiale medier har endret måten spesielt små og mellomstore bedrifter kan nå et mye større marked. SoMe er den delen av den digitale markedsføringen som i tradisjonell forstand er det vi kaller push-markedsføring. Her er muligheten for å skape et lag av ambassadører størst. Hvilke sosiale medier som er riktige å bruke for din bedrift avhenger av flere faktorer, men det viktigste er å være tilstede i de kanalene de viktigste kundene bruker.

©Ply Petter Garås

Søk er verktøyet for pull-markedsføring på nettet som gir deg best mulighet til å få kontakt med potensielle kunder. I Norge går 90% av søk gjennom Google, mens YouTube faktisk er den nest største søkemotoren. Vi deler dette verktøyet inn i organiske og betalte søk.

Innholdsmarkedsføring er et verktøy som har klare fordeler, men som er ressurskrevende. Innen dette feltet er det meget viktig å ha en klar plan på hvem som skal dra nytte av et utvidet innhold, og spesielt hva som er en så unik informasjon at det kommer dine kunder til nytte.

E-post markedsføring er også en push-markedsføring som gir umiddelbare resultater for mange bedrifter. Alle bedrifter har kontaktinformasjon til sine eksisterende kunder, men få bruker det systematisk for å hente ut et umiddelbart salg. E-post og SMS er også en egnet kanal for å dele informasjoner raskt ved viktige hendelser eller nyheter.

©Ply Petter Garås

KONTAKT PLY RÅDGIVNING

Petter Garås
Digital rådgiver
Tlf. 4000 8222
petter@ply.no