Markedskonsulenter

Eksterne markedskonsulenter

Ved å bruke eksterne rådgivere i markedsplanleggingen får du faglig begrunnede råd som gir andre innfallsvinkler til utfordringene for deg og din bedrift, slik at du kan utnytte potensiale bedre og oppnå dine mål innen områder som salg og merkevarebygging.

For små og mellomstore bedrifter (SMB) er det alltid et spørsmål om å gjøre gode prioriteringer i markedsføringen. Grunnet SMBs begrensede ressurser, både økonomisk og menneskelig, er det hensiktsmessig å hente inn eksterne rådgivere for å øke effekten innenfor markedsføringsbudsjettet.

Ply Rådgivning har rådgivere med spisskompetanse innen markedsførings-feltet og sikrer gode valg i markedsmiksen i digitale og tradisjonelle kanaler. Ta kontakt med oss for å ta markedsmiksen til et mer profesjonelt nivå.

En god markedsmiks gir resultater
©Ply Petter Garås

Et meta-perspektiv på din bedrift gir konkurransefortrinn i markedet

Med et meta-blikk på bedriten vil nye perspektiv åpne seg. Et eksternt blikk på bedriften vil åpne for potensielle muligheter innen kunde-, produkt- og markedsføringsledelsen. På denne måten kan en bedre utnyttelse av eksisterende ressurser gi økt effekt innenfor de samme økonomiske rammene.

Ved å knytte seg til et eget eksternt markedsførings-team vil også forankringen hos ledelse og i organisasjonen kunne gå lettere, og dermed sikre gjennomføringen av alle markedstiltak. Ply Rådgivning sikrer deg faglig sterke diskusjonspartnere med bred erfaring i mange bransjer:

Ta kontakt med oss i Ply Rådgivning for å ta markedsføringen til et mer konkurransedyktig nivå: Ane Borgå Johansen/ane@ply.no

Markedsstrategi – planning is everything

Markedsstrategien må være knyttet til og bygge opp under bedriftens forretningsmål i et lengre perspektiv. Markedsstrategien skal gi svar på hvordan bedriften skal nå markedsmålene sine. Med Plys rådgivere står du ikke alene i å utarbeide en god markedsføringsstrategi som legges inn i din markedsplan.
Les mer om markedsplanen her

©Ply Petter Garås

KONTAKT PLY RÅDGIVNING

Ane Borgå Johansen
Markeds- og kommunikasjonskonsulext
Tlf. 922 67 924
ane@ply.no