Markedsplan

Markedsplanen: Nødvendig suksessfaktor

En sterk markedsplan sikrer at du holder rett kurs. Det er en god investering å bruke ressurser på utvikling av et solid styringsdokument for markedsføringen, godt forankret i en grundig analyse av marked, konkurrenter og bedriftens kundegrunnlag. Den gode analysen avdekker strategiske markedsutfordringer og gir det beste grunnlaget for at bedriften din kan sette inn målrettede markedstiltak som virker.

Ply Rådgivning har konsulenter med høy kompetanse innen markedsanalyse, kundeanalyse og gjennomføring av markedstiltak i alle kanaler. Ta kontakt med oss for å ta markedsplanleggingen til et mer systematisk og profesjonelt nivå.

©Ply Petter Garås

En sterk markedsplan

Ply Rådgivning har gjennom årelang erfaring med kunder i ulike markeder fått hands-on innsikt.

  • markeds- og konkurrentanalyse
  • kundeanalyse
  • strategiske markedsutfordringer
  • effektive markedstiltak
  • evaluering av tiltak

KONTAKT PLY RÅDGIVNING

Ane Borgå Johansen
Rådgiver
Tlf. 922 67 924
ane@ply.no