Kundeanalyse

Kan du beskrive kundene dine - egentlig?

Du og din bedrift besitter inngående kunnskap om kundene dine. Vår erfaring er at i markedsføringen har bedriften en tendens til å glemme å bruke denne informasjonen godt nok. En grundig og systematisk kundeanalyse ligger til grunn for å avdekke følgende om kundene:

• Hvilke kunder tilhører makrosegmentene og er det hensiktsmessig å mikrosegmentere?
• Har du delt målgruppene inn i personas?
• Hvilke segmenter kjøper mest?
• Hvilke segmenter er mest lønnsomme og hvilke lønner seg ikke?

Eksterne rådgivere vil lettere se bedriftens kundepotensiale med et nytt blikk og kunne gi råd og veiledning om andre måter å nå bedriftens mål på.

©Ply Petter Garås

Forbrukerinnsikt gir effektive markedstiltak

Dagens forbrukere forholder seg til massive inntrykk og kontinuerlig påvirkning og beveger seg på andre flater og kanaler enn bare for få år siden. Kundene er utålmodige samtidig som de stiller høyere krav til bærekraftig produksjonsmetoder og distribusjon. De tåler dessuten lite friksjon i sin kundereise. Derfor kan en en god kundeanalyse være essensielt for at du ikke skal miste kunden underveis. 

Hvordan skal din bedrift håndtere disse endringene hos kundene? Forbrukerinnsikt gir kunnskap om hva som påvirker kundene dine i beslutningsprosessen. Med ekstern rådgivning får du oppdatert innsikt i forbrukeratferd og faglig kunnskap om forbrukerens beslutningsprosesser. Dermed sikrer du og din bedrift mer effektive og lønnsomme markedstiltak. Les mer om våre konsulenter her.

KONTAKT PLY RÅDGIVNING

Ane Borgå Johansen
Rådgiver
Tlf. 922 67 924
ane@ply.no