Personvernerklæring

Personvernerklæringen forteller hvordan Ply Design og Kommunikasjon AS, Org. Nr. 985841551 samler inn og behandler personopplysninger. Daglig leder er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene.

Vår kontaktinformasjon:
Ply Design og Kommunikasjon AS
Dølasletta 7, 3408 Tranby
Daglig leder: Petter Garås
E-post: petter@ply.no

Personvern er viktig. Vi ønsker derfor å gi deg tydelig informasjon om hvordan vi behandler dataene som angår deg og hvilke rettigheter du har knyttet til dette.

Dine rettigheter:
Dine rettigheter er å kunne kreve innsyn, retting, sletting eller dataportabilitet av personopplysningene vi behandler om deg. Du kan også kreve at samtykket ditt trekkes. Dersom du ønsker å klage på behandlingen av dine personopplysninger kan du gjøre det til Datatilsynet, men vi ønsker at du tar kontakt med oss så vi kan løse det umiddelbart. Ta gjerne også kontakt dersom du har spørsmål eller om du ønsker å utøve rettighetene dine.

Hvem omfattes av vår behandling av personvernopplysninger:
Kunder, potensielle kunder og besøkende på vår nettside.

Hvorfor samler vi inn personopplysninger:
Hovedformålet med vår innsamling, registrering og behandling av personopplysninger er å forvalte, administrere og følge opp deg som kunde, bruker og interessent på en best mulig måte.

Hvordan samler vi personvernopplysninger:
Om du ønsker å dele personvernopplysninger med oss er frivillige, men for å kunne samarbeide med deg om prosjekter trenger vi endel informasjoner om deg knyttet til den bedriften du jobber for. Vi lagrer følgende derfor følgende personopplysninger om våre kunder: bedriftsnavn, navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, hjemmesider og organisasjonsnummer. Alle opplysninger holdes lagret i eget system gjennom Visma. Her kan du lese mer om hvordan data lagres i Visma: www.visma.com/trust-centre.

Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, sms og telefon. Vi selger eller kjøper ikke personvernopplysninger via andre. Automatiserte avgjørelser eller profilering i behandlingen av personopplysningene benyttes ikke.

Personopplysninger behandles når du:

 • Starter et samarbeid med oss
 • Har kontakt via telefon, SMS, nettsiden vår, e-post eller sosiale medier
 • Er inne på nettsiden vår

Personopplysninger behandles etter personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38/gdpr/ARTIKKEL_6 på bakgrunn av:

 • Ditt samtykke
 • En samarbeidsavtale vi har inngått
 • En berettiget interesse vi mener at vi har

Les gjerne mer om berettiget interesse på https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/behandlingsgrunnlag/veileder-om-behandlingsgrunnlag/nodvendig-for-a-ivareta-legitime-interesser—interesseavveiing/

Oppbevaringstid:
Personopplysningene oppbevares så lenge det er nødvendig for kundeforholdet, og inntil 10 år etter endt samarbeid. 

Ta umiddelbart kontakt med oss dersom du ønsker at vi skal slutte å behandle eller slette personopplysningene dine. Vi vil oppfylle plikten etter gjeldende lovverk. Personopplysninger vi er rettslig forpliktet til å behandle kan vi ikke slette. Det er utarbeidet rutiner for å slette personopplysninger fra alle relevante systemer når vi ikke lenger har et grunnlag for å oppbevare personopplysningene.

Personopplysninger behandles som følger:

 • Ved direkte kommunikasjon
  All kontakt av digital eller fysisk art regnes som å behandle personvernopplysninger. Det gjelder både utveksling av visittkort eller via e-post, telefon, sms, sosiale medier eller nettside. Dette kan være opplysninger som navn, kontaktinformasjon, IP-adresse eller andre opplysninger du selv velger å sende. For behandling av personopplysninger bruker vi digitalt regnskapssystem, telefon, e-post og sosiale medier. Personopplysningene lagres for å kunne se historikk og ha dokumentasjon på utføre prosjekter ved eventuelle reklamasjoner eller rettslige krav. Henvendelser gås igjennom, arkiveres og slettes etter behov, vanligvis årlig.
 • Ved kjøp av produkter og/eller tjenester
  Følgende personvernopplysninger behandles når du kjøper produkter eller tjenester fra oss:
  • navn
  • kontaktinformasjon
  • bestillingsinformasjon
  • betalingsinformasjon
  • kjøpshistorikk

Ved førstegangskjøp registreres du i vårt regnskapssystem som er levert av Visma. Her kan du lese mer om hvordan data lagres i Visma: www.visma.com/trust-centre.

Regnskapsmateriale oppbevares inntil fem år, som foreskrevet i bokføringsloven.

 • Når du bruker vår hjemmeside
  Personopplysninger behandles i tråd med vår cookieerklæring, når du bruker vår nettside. Formålet er administrere nettsiden vår, promotere bedriften og svare på henvendelser fra besøkende. Ekomloven § 2-7b er det rettslige grunnlaget for cookies som lagrer eller behandler opplysninger. Ditt samtykke gis, i tråd med Nkoms anbefalinger som beskrevet her: https://www.nkom.no/internett/informasjonskapsler-cookies (november 2020), gjennom en forhåndsinnstilling i nettleseren din.
 • Hvem deler vi personopplysninger med:

  For at vår virksomhet skal kunne drive effektivt og sikkert, må vi i enkelte tilfeller dele personopplysningene dine med andre:

  • Databehandlere: Det er leverandører av ulike tjenester som behandler personopplysningene dine på vegne av oss. Det kan være IT- og administrasjonstjenester, webhotell, utsendelse av e-poster eller lignende
  • Brukerstøtte for IT- og administrasjonssystemer
  • Offentlige myndigheter som vi har plikt å rapportere til
   Alle vi deler personopplysningene dine med krever vi at sikrer dataene dine med riktig informasjonssikkerhet og at tiltakene er etter kravene i personvernforordningen. Vi inngår databehandleravtale med alle som behandler data på våre vegne.

Informasjon om overføring av personopplysninger utenfor EU/EØS
Personopplysningene dine kan i noen tilfeller bli overført utenfor EU/EØS. Det kan eksempelvis være ved utsendelse av nyhetsbrev, for at ulike produkter eller tjenester skal fungere på vår nettside, i forbindelse med oppgjør av fakturaer, sikkerhet på nettside eller andre produkter eller tjenester som må til for at vår virksomhet skal fungere på en effektiv, men trygg måte.

Det er kun tillatt å overføre personopplysninger til land som er godkjent av EU-kommisjonen, eller under nødvendige garantier knyttet til personvernforordningen. Eksempel på dette er EUs standardkontrakter. Se gjerne https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/overfore/. Ta kontakt med oss dersom du vil vite hvilke leverandører vi bruker utenfor EU/EØS.

Om sikkerhet
For å sikre dine personopplysninger best mulig benytter vi kun anerkjente leverandører av IT- og administrasjonssystemer. Vi bruker sterke passord og sikkerhetskopiering av alle data for å hindre at uvedkommende skal kunne se, kopiere, slette, eller på annen måte bruke personopplysninger om deg.

Ved brudd på datasikkerhet har vi som rutine å melde fra til Datatilsynet via avviksmelding senest innen 72 timer. Les gjerne mer om avviksmelding her: https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/avvikshandtering/ma-si-fra-til-berorte/

Endringer i personvernerklæringen:
Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil få beskjed om endringer av betydning. Du vil alltid finne siste versjonen av vår personvernerklæring på nettsiden.

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert: 28.04.2021

 Endringslogg: