Ply Rådgivning

Vi er et kommunikasjonsbyrå som tilbyr rådgivning i markedsføring og kommunikasjon til små og mellomstore bedrifter (SMB).

Hvordan øker du effekten av markedsføringen?

I markedsavdelingen i små og mellomstore bedrifter (SMB) er det ofte mangel på interne ressurser, kompetanse og tid. Når du henter inn eksterne rådgivere i markedsføringen, får du hjelp til å planlegge, prioritere og gjennomføre. Du får:

fagpersoner med spisskompetanse innen markedsføring
diskusjonspartnere som gir faglig begrunnede råd
• økte muligheter til god forankring i organisasjonen
gjennomføring av markedstiltak
• forutsigbare utgifter
økt effekt av markedsføringsbudsjettet

Øk effekten av markedsføringen
©Ply Petter Garås
Målrettet påvirkning med digital markedsføring
©Ply Petter Garås

Hva oppnår du med digital markedsføring?

Digital markedsføring åpner for ekstremt målrettet påvirkning gjennom alle digitale kanaler ved å fokusere på dine kunders behov raskere og mer treffsikkert. Det er avgjørende at digital markedsføring baseres i mål som:

  • økt salg eller gjenkjøp
  • styrke av omdømme eller merkevarekjennskap
  • tilgang til nye kundesegmenter
  • forsterke kundetilfredsheten
  • økte markedsandeler

KONTAKT PLY RÅDGIVNING

Ane Borgå Johansen
Rådgiver
Tlf. 922 67 924
ane@ply.no

Kjenner du kundene dine?

Kartlegging av kundens behov er helt sentralt. Virkemidlene for påvirkning av kunden skal tilpasses kundenes behov der de er i kjøpsreisen for å få ønsket effekt.

Du vet sikkert en del om kundene dine, men det å systematisere informasjonen er helt nødvendig for å kunne drive effektiv markedsføring. Ply Rådgivning har høy kompetanse som bidrar til å styrke bedriftens kundeanalyse og finner svar på spørsmål som:

• Hva kjennetegner kundene dine?
• Hvilken kundereise er knyttet til kunden?
• Hvem er nye målgrupper?
• Hvor befinner kunden seg, fysisk og digitalt?
• Hvordan skal du best nå fram til kundene for å øke salget?

Kundeanalyse gir mer målrettet markedsføring
©Ply Petter Garås
En god kundeanalyse gir et godt grunnlag for markedsføringen

Markedsplanen sikrer suksess

I markedsplanen samles bedriftens mål basert på en grundig analyse av marked, konkurrenter og bedriften selv. Markedsplanen er et styringsdokument som skaper et godt beslutningsgrunnlag for ledelsen. En sterk markedsplan styrker bedriftens muligheter til å nå sine markedsmål og ved å hente inn ekstern rådgivning i utarbeidelsen av markedsplanen får du et grundig og helhetlig styringsdokument.

• Hvordan utarbeide en sterk markedsplan for bedriften?
• Hvordan sette SMART-mål for markedsføringen?
• Hvordan gjennomføre markedstiltakene og måle effekten av disse?

Ply rådgivere

Ane Borgå Johansen jobber i Ply Rådgivning

Ane Borgå Johansen

Rådgiver / Markedsføring og kommunikasjon

Ane har siden år 2000 jobbet med markedsføring, både strategisk og operasjonelt, innenfor et bredt spekter av bransjer. I nåværende rolle har hun fokus på markedsanalyse, forbrukeratferd og markedsstrategi, samt utvikling av effektive markedstiltak. Ane har utdanning innen markedsføringsledelse, endringsledelse og kommunikasjonsrådgivning. Hun er cand. mag. fra UiO med fagene psykologi, sosiologi og idéhistorie. Les mer om Ane her.

Petter Garås

Petter Garås

Rådgiver / Digital markedsfører

Petter har jobbet med strategisk og operativ markedsføring siden 1995. Han jobber både med tradisjonell og digital markedsføring. Petter har spesielt fokus på digital strategi, kampanjeutvikling og den digitale kundereisen. Han er utdannet tekstforfatter fra Westerdals reklameskole, er Markedsøkonom og har digital markedsføring fra Høyskolen Kristiania. Les mer om Petter her.

Referanser

Dette sier noen av våre kunder om oss:

Roar A. Bøye, Seljord Folkehøgskule

Frem til nå har Ply Design levert frisk og spenstig design tilpasset vår kundegruppe, og vi har blitt bortskjemte med å fylle skolen med elever. Forståelsen hos Ply Design ligger både i analysen av kundegrunnlaget og i den grafiske utformingen. Det har vært naturlig for oss å ha Petter med ved veiskiller der vi har måttet tenke nytt omkring linjer og profilering. Vi har hatt Petter og Ane med på laget både i forhold til nettside, Facebook-side, skole- brosjyre, og annet kampanje-materiell. En god anbefaling fra Seljord.

Kortreist markedsføringsledelse

Ply Rådgivning holder til på Tranby i Lier, midt mellom Oslo og Drammen

Åpningstider

Mandag-fredag: 09.00-16.00

Ta kontakt

Ply Rådgivning
Dølasletta 7
Tlf:+47 922 67 924
E-post: ane@ply.no